IZOL-KOM DIAMANT s.r.o.
Sedliště 367 739 36 Sedliště
Tel.: +420 595 534 349
E-mail: info@izolkomdiamant.cz

Aktuality

Výprodej prodejny

Všem zákazníkum řezné, brusné a diamantové techniky. Prodejna na ul. Ostravská 26 Sviadnov se ruší, nyní probíhá totální výprodej, proto neváhejte a navštivte nás dokud je ještě čas.    více

Náš krásny kraj...

více

Šikmé střechy

Zateplení šikmých střech

 

Pro zateplení šikmé střechy budete potřebovat následující materiály a nářadí:

Materiály a nářadí


Materiály

 • tepelná izolace Rockwool

 • pojistná hydroizolace difuzně otevřená

 • parotěsná zábrana

 • oboustranná lepicí páska

 • komprimační dotěsňovací páska

 • doplňkové materiály (hřebíky, vruty...)


Nářadí

 • nůž na izolaci Rockwool

 • rovná laťka pro řezání izolace

 • metr

 • sponkovačka

 • nůžky

 • kladivo

 • kleště


Doporučené tlouštky izolace

Návrh tloušťky izolace řeší ČSN 73 0540 : 2002 (Tepelná ochrana budov), kde jsou uvedeny požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN. Tloušťku tepelné izolace ovlivňuje trámová konstrukce (velikost a vzdálenost trámů). Dřevo má 4x větší tepelnou vodivost než kamenná vlna a tvoří tzv. tepelné mosty. Pro střešní krokve o velikosti 120 x 160 mm a osové vzdálenosti á 900 mm je min. tloušťka izolace 220 mm pro střechu do 45° a nad 45° je min. tloušťka 180 mm. Izolaci klademe ve dvou vrstvách. Mezi krokve a pod krokve.V tomto případě je parozábrana mezi izolační vrstvou pod krokvemi. Při zateplování nad krokvemi systémem TOPROCK je min. tloušťka izolace 200 mm.


Způsoby zateplení


Zateplení mezi a pod krokvemi

Konstrukce šikmých střech řeší ČSN 73 0519 : 1999 (Navrhování střech). Střechy se skládanými krytinami, plechem, asfaltovým šindelem a pásy řešíme vždy jako větrané střechy dvouplášťové nebo tříplášťové s větráním pod krytinou. Min. průběžná větrací mezera je dána sklonem a délkou střechy. Pohybuje se od 40 - 60 mm. Větrací mezera musí mít přívod u okapu (min. 200 cm2/bm) a odvod u hřebene (min. 100 - 150 cm2/bm).

Střecha tříplášťová s větráním nad a pod hydroizolační vrstvou volně napnutou


Střecha tříplášťová s větráním nad a pod hydroizolační vrstvou volně napnutou

Střecha dvouplášťová s větráním nad hydroizolační vrstvou na tepelné izolaci


Střecha dvouplášťová s větráním nad hydroizolační vrstvou na tepelné izolaci

Střecha dvouplášťová s větráním pod hydroizolační vrstvou na bednění


Střecha dvouplášťová s větráním pod hydroizolační vrstvou na bednění

Tepelněizolační vrstvy v šikmé střeše je nutné chránit proti zatečení dešťovou vodou při poruše krytiny a kondenzační vlhkosti vznikající při pronikáním teplého vzduchu z interiéru. Na straně interiéru vždy používáme parozábranu, která je celoplošně napnuta pod krokvemi a ve spojích a u stěn slepena páskou k tomu určenou. Na straně exteriéru je nad krokvemi položena hydroizolační fólie (obvykle difuzní), která umožňuje prostup kondenzační vlhkosti z tepelné izolace do větrací mezery a zabraňuje případnému zatečení do tepelné izolace při poruše střechy. Hydroizolační vrstva se volně pokládá s určeným přesahem nebo se ve spojích slepuje.


Zateplení nad krokvemi


Druhým způsobem zateplení, kdy dáváme vyniknout kráse dřeva, je zateplení nad krokvemi pomocí nadkrokevního držáku přídavných krokví.

Toprock

 

Pracovní postup

 

Pokládání pojistné hydroizolační fólie na krokve nebo bednění

Pokládání pojistné hydroizolační fólie na krokve nebo bednění

Na krokve nebo bednění se vodorovně s okapem pokládá hydroizolační fólie k tomu určená. Fólie je připevněna kontralatěmi položených od okapu k hřebeni. 

Přesahy pojistné hydroizolační fólie

Přesahy pojistné hydroizolační fólie 

Přesah určuje výrobce fólií. Fólie jsou položeny přes sebe volně nebo se slepují.

Umístění pojistné hydroizolační fólie

Umístění pojistné hydroizolační fólie

Pohled z půdního prostoru na pojistnou hydroizolační fólii.

Vkládání tepelné izolace mezi krokve

Vkládání tepelné izolace mezi krokve

U provětrávané střechy je třeba mezi izolací a pojistnou hydroizolační fólií dodržet provětrávací mezeru.

Zateplení deskami

Zateplení deskami

Desky řežeme o 2 cm širší než je světlost mezi krokvemi z důvodu řádného dotěsnění kolem krokví. Bude mezi nimi dobře držet. 

Vkládání mezi krokve
 

Vtlačení a roztažení desky

Vtlačení a roztažení desky

Desky je třeba stlačit do prostoru mezi krokvemi. Ty se poté díky vlastní pružnosti vrátí do původního stavu a dokonale vyplní prostor mezi krokvemi. 

Překrývání parozábranou

Překrývání parozábranou

Izolace a krokve se překrývají parozábranou, která zabraňuje pronikání vzdušné vlhkosti z místnosti do izolace. Parozábrana se natahuje po jednotlivých pásech. 

Spojení parozábrany - vodorovné pásy

Spojení parozábrany - vodorovné pásy

Spoje jednotlivých pásů parozábrany je třeba neprodyšně slepit - nejlépe oboustrannou butylkaučukovou páskou. 

Napojení parozábrany na konstrukce

Napojení parozábrany na konstrukce

V místě napojení parozábrany na konstrukci krovu či na zdivo je třeba spoj dotěsnit lištou a utěsňovací páskou. Dále následuje montáž obkladového materiálu a provádění povrchových úprav. 

Pokládka izolace mezi a pod krokvemi 

Pokládka izolace mezi a pod krokvemi

Tepelnou izolaci vložíme mezi krokve. Na stranu interiéru položíme přes krokve parozábranu a přichytíme ji latěmi kolmo na krokve. Prostor mezi latěmi vyplníme tepelnou izolací. 

< návrat do hlavní nabídky IZOL-KOM DIAMANT s.r.o.

TOPlist