IZOL-KOM DIAMANT s.r.o.
Sedliště 367 739 36 Sedliště
Tel.: +420 595 534 349
E-mail: info@izolkomdiamant.cz

Aktuality

Výprodej prodejny

Všem zákazníkum řezné, brusné a diamantové techniky. Prodejna na ul. Ostravská 26 Sviadnov se ruší, nyní probíhá totální výprodej, proto neváhejte a navštivte nás dokud je ještě čas.    více

Náš krásny kraj...

více

Plovoucí podlahy

Plovoucí podlahy

Termín plovoucí podlaha představuje takovou podlahu, která je oddělena od ostatních konstrukcí pružným materiálem, tzn. že podlaha "plave" v jakési vaně z tohoto materiálu.

Ochrana proti kročejovému hluku

Cílem plovoucích podlah je především zvýšit kročejovou neprůzvučnost, tzn. v maximální míře snížit přenos hluku způsobený mechanickými nárazy na podlahu.

 Kročejová a vzduchová neprůzvučnost

Z hlediska šíření hluku vodorovnou nosnou stavební konstrukcí je rozhodující vyřešit tzv. kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost těchto konstrukcí.V praxi to znamená navrhnout takové skladby a vyřešit detaily konstrukcí tak, aby se přes tyto konstrukce přenášelo co nejmenší množství hluku.

Kročejová neprůzvučnost

Kročejový hluk vzniká přímým kontaktem (nárazem) na podlahu (chůze, náraz, pád předmětu na podlahu). Schopnost konstrukce tento typ hluku tlumit se nazývá kročejová neprůzvučnost. Ukazatelem je vážená hladina kročejového zvuku Lnw (dB). Čím je tato hodnota vyšší, tím nižší kročejovou neprůzvučnost mezi dvěma prostory můžeme očekávat. Vlastní stropní nosné konstrukce (železobetonový panel, trámový strop mají nízkou kročejovou neprůzvučnost a proto je třeba oddělit stropní konstrukci od roznášecí konstrukce podlahy akusticky pružnou podložkou. Společnost Rockwool má bohaté zkušenosti s výrobou desek určených pro zlepšení akustických vlastností podlah, zejména kročejovému hluku.


Vzduchová neprůzvučnost

Tam, kde dochází k přenosu zvuku z místnosti do místnosti působením zdroje z vysílací místnosti do příjmové místnosti, mluvíme o vzduchové neprůzvučnosti. Zvuková energie vzniká v prostorovém zdroji hluku a přenáší se stěnou, stropem, spárami a okolními konstrukcemi. Vlastnost konstrukce zvukově izolovat dvě sousední místnosti z hlediska zvuku přenášeného vzduchem se nazývá vzduchová neprůzvučnost. Ukazatelem je vážená neprůzvučnost Rw (laboratorní) nebo R'w (stavební). Platí obecné pravidlo, čím větší plošná hmotnost daného prvku, tím lepší zvukoizolační vlastnosti.


Orientační hodnoty zlepšení kročejové neprůzvučnosti stropu pomocí plovoucích podlah

 

Podlaha 

Masivní strop

Dřevený trámový strop

Težká plovoucí 

20 - 30 dB

10 - 16 dB

Lehká plovoucí 

15 - 25 dB

5 - 10 dB 

 

Skladba plovoucí podlahy

Plovoucí podlaha se skládá ze tří vrstev:

  • nášlapná vrstva

  • roznášecí vrstva

    (armovaná betonová mazanina, deska OSB, cementotřísková, dřevotříska, sádrokarton, překližka)

  • izolační vrstva

    (akustická izolační deska Rockwool, Steprock ND, Steprock HD, Dachrock)


Nášlapná vrstva

Konečná pochozí vrstva podlahy (vlysy, parkety, PVC, koberec, dlažba apod.)

Roznášecí deska

Roznášecí vrstva přenáší plošné zatížení podlahy na izolační vrstvu. Podle druhu rozlišujeme roznášecí vrstvu na lehkou a těžkou.

Těžká plovoucí podlaha má roznášecí vrstvu tvořenou z armované betonové mazaniny o min. tl. 50 mm a plošné hmotnosti > 75 kg.m-2 oddělenou od akustické desky hydroizolační vrstvou (pískovaná lepenka, PE fólie apod.).

Lehká plovoucí podlaha má roznášecí vrstvu tvořenou velkoformátovými deskami montovanými suchou technologií (desky OSB, sádrokarton, dřevotříska, cementotřískové, překližka apod.) Desky se kladou min. ve dvou vrstvách (obvykle s vystřídáním spár - určuje výrobce desek) volně na pružnou izolační vrstvu. Plošná hmotnost roznášecí desky má být > 15 kg.m-2.

Izolační vrstva

Pružná akusticko - izolační vrstva je nejdůležitější vrstvou plovoucí podlahy, pokud chceme dosáhnou akustického účinku. Pro izolaci plovoucích podlah vyrábí společnost Rockwool speciální akustické desky Steprock ND (pro těžkou plovoucí podlahu) a Steprock HD (pro lehkou plovoucí podlahu).

Ke správné funkci plovoucích podlah přispívá i správné řešení detailů, zejména prostupy rozvodů vody a topení, oddělení roznášecích vrstev plovoucí podlahy od stěn apod.

Aby bylo zabráněno pronikání zvuku okolními cestami (stěny, nosná stropní konstrukce) je třeba pružně oddělit roznášecí vrstvu od okolních konstrukcí dilatačním páskem po celém obvodu stěn.

Pracovní postup - Lehká plovoucí podlaha

 

  

Předpoklady pro položení plovoucí podlahy

Předpoklady pro položení plovoucí podlahy

Pro pokládání plovoucí podlahy je třeba mít rovný podklad. 

Dilatační pásky

Dilatační pásky

Okolo stěn je třeba použít dilatační pásky Steprock. 

Pokládky izolace

Pokládky izolace

Pokládání izolačních desek na rovný podklad. 

Roznášecí vrstva

Roznášecí vrstva

Na izolační desky Rockwool se pokládají sádrokartonové, cementotřískové či sádrovláknité desky ve dvou vrstvách nebo dřevotřískové desky na pero a drážku.

Nášlapná vrstva

Nášlapná vrstva

Před položením podlahové krytiny (např. koberec) je nutno seříznout okrajové pásky.

 

Pracovní postup - Těžká plovoucí podlaha

 

  

Předpoklady pro položení plovoucí podlahy

Předpoklady pro položení plovoucí podlahy

Pro pokládání plovoucí podlahy je třeba mít

rovný podklad.

Dilatační pásky

Dilatační pásky

Okolo stěn je třeba použít dilatační pásky Steprock. 

Pokládka izolace

Pokládka izolace

Pokládání podlahových desek na rovný podklad. 

Oddělení vlhkosti

Oddělení vlhkosti

Na izolační desky Rockwool se položí hydroizolační fólie (polyetylen nebo lepenka). 

Roznášecí vrstva

Roznášecí vrstva

Vrstva betonové mazaniny – tloušťka min. 50 mm – musí být armována výztužnou sítí.

Odstranění pásku

Odstranění pásku

Pásek je třeba seříznout podle betonové desky. 

Nášlapná vrstva

Nášlapná vrstva

Na beton se pokládá nášlapná vrstva (např. koberec). 

< návrat do hlavní nabídky IZOL-KOM DIAMANT s.r.o.

TOPlist