IZOL-KOM DIAMANT s.r.o.
Sedliště 367 739 36 Sedliště
Tel.: +420 595 534 349
E-mail: info@izolkomdiamant.cz

Aktuality

Výprodej prodejny

Všem zákazníkum řezné, brusné a diamantové techniky. Prodejna na ul. Ostravská 26 Sviadnov se ruší, nyní probíhá totální výprodej, proto neváhejte a navštivte nás dokud je ještě čas.    více

Náš krásny kraj...

více

Ploché střechy

Zateplení plochých střech

Materiály pro ploché střechy jsou vhodné pro tepelnou, zvukovou a protipožární izolaci jednoplášťových nepochůzích střech (střechy přístupné pro běžnou údržbu), dále dvouplášťových střech, extenzivních zelených střech (zatížení do 400 kg/m2) a pro střechy s plechovým pokrytím.

Používají se například na garáže, rodinné domky s plochou střechou nebo střechy panelových domů. Naopak nejsou vhodné pro izolace pochůzích a pojízdných teras.

 

Normové požadavky pro ploché střechy

 Požadavky ČSN 73 0540

 Normové hodnoty UN  [W.m-2.K-1]

 Minimální tloušťka tepelné izolace* (požadovaná/doporučená)

 

 Požadovaná

Dopručená 

 A. na trapézovém plechu        180/260 mm

B. nad betonovým stropem 160/240 mm

Střecha plochá

       0,24

     0,16

Celoroční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce v kg/m2/rok (GKN) - max.

              0,10

Relativní vnitřní vlhkost vzduchu

(φi) 

              50 %

 * Pozn: bez uvažování vlivu ostatních vrstev na součinitel prostupu tepla

UN = součinitel prostupu tepla (W.m-2.K-1) 

Vnitřní teplota vzduchu θai = 20 °C
Vnější teplota vzduchu θe = - 15 °C
Pro nepřerušované vytápění je stanovena bezpečnostní teplotní přirážka θsi = 0,5 °C.

Zkondenzovaná voda nesmí ohrozit stavební konstrukci.

  

Dvouvrstvá pokládka desek:

 

Pokládka spodní vrstvy

Desky Spodrock se pokládají na sraz a na vazbu na parozábranu. Nosnou konstrukci tvoří betonová vrstva, trapézový plech nebo dřevěné bednění. V případě trapézového plechu pokládáme desky vždy kolmo na profilování.

 


Pokládka vrchní vrstvy


Druhá vrstva (desky Dachrock) se pokládá též na vazbu a na sráz s překrytím ve spárách. Po pokládce obou vrstev se následně pokládá hydroizolační vrtsva.

< návrat do hlavní nabídky IZOL-KOM DIAMANT s.r.o.

TOPlist